Services - NAVAID

  • Installation, drift og vedligeholdelse af flynavigationssystemer.

  • Udarbejde og vedligeholde teknisk dokumentation, herunder drifts- og vedligeholdelsesforskrifter og fremskaffelse af myndighedsgodkendelser.

  • Medvirke ved testflyvninger, udførelse af feltmålinger på og test af radionavigationssystemer.

  • Fungere som ansvarshavende teknisk organisation og CNS service provider for lufthavne der ikke råder over egen teknisk organisation.

  • Forestå installation, drift og vedligehold af radiokommunikationsudstyr og meteorologisk udstyr.

  • Forbedre eksisterende og udvikle nye målemetoder til kalibrering og test af flynavigationssystemer.

 NAVAID.DK +45 28779829